อยากทราบวิธีการเก็บมะลิ หรือที่เรียกว่าน๊อคมะลิ ให้สดอยู่ได้หลายวัน

อยากทราบวิธีการเก็บมะลิ หรือที่เรียกว่าน๊อคมะลิ ให้สดอยู่ได้หลายวัน

4 Likes

อยากทราบวิธีการเก็บมะลิ หรือที่เรียกว่าน๊อคมะลิ ให้สดอยู่ได้หลายวัน

1.เก็บมะลิแล้วมาล้างน้ำให้สะอาดครั้งหนึ่งก่อน
2.นำมะลิที่ล้างสะอาดแล้วแช่ในน้ำเย็นใส่น้ำแข็ง1-2 นาที แล้วช้อนขึ้นสะเด็ดน้ำให้แห้งใส่ถุงพลาสติก
3.บรรจุลงในกล่องโฟมซึ่งน้ำแข็งแผ่นลองก้น แล้วปิหน้าด้วยน้ำแข็งก้อนด้านบนอีกที
4.ปิดผนึกกล่องโฟมด้วยเทปกาวอีกทีหนึ่ง พร้อมนำส่งตลาดปลายทางต่อไป

2 Likes

ขอบคุณครับ จะลองทำดู