ปลูกกระกล่ำปี150ต้นแทบจะไม่ได้กินเลยค่ะมันมีหนอนผีเสื้อเยาะมากอยากรูว่าเราควรกำจัดอย่างไหรค่ะ

ปลูกกระกล่ำปี150ต้นแทบจะไม่ได้กินเลยค่ะมันมีหนอนผีเสื้อเยาะมากอยากรูว่าเราควรกำจัดอย่างไหรค่ะ

3 Likes

หนอนใยผัก ดื้อยาติดอันดับโลก วิธีการ จัดการให้ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ทำกับดักใช้กากน้ำตาลผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 ใส่ขวดพลาสติกเจาะรูแขวนไว้ตามสวนตัวผีเสื้อกลางคืนจะมาดูดกินเหยื่อจมน้ำ
2.ใช้ชีวภัณฑ์ เชื้อบีที ที่เจาะจงกำจัดหนอนผีเสื้อ พ่นบีทีก่อนแล้วพ่นสารเคมีสลับ หรือบีที+สารเคมีจะได้ผลดี
3.ใช้สารเคมี พ่นเมื่อเริ่มพบหนอนระบาด เช่น
-กลุ่ม1 อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ หรือไตรคลอร์ฟอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
หมายเหตุ 1)พ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้แต่ไม่เกิน1เดือน 2)กรณีดื้อยาอาจบวกสารคนละกลุ่ม เช่น 1+2 2+5 6+13 21+22 6+28 แต่ห้ามลดอัตรา 3)สารกลุ่ม 1, 2 ฆ่าตัวผีเสื้อแต่ต้องใช้อัตราสูง

1 Like