ผมซื้อต้นทุเรียนมาปลูกต้นสูง2เมตรทดลองปลูกและให้น้ำสม่ำเสมอวันละครั้งช่วงเช้าตอนนี้ใบเริ่มจะหลุดจากต้นเพราะอะไรครับ

ผมซื้อต้นทุเรียนมาปลูกต้นสูง2เมตรทดลองปลูกและให้น้ำสม่ำเสมอวันละครั้งช่วงเช้าตอนนี้ใบเริ่มจะหลุดจากต้นเพราะอะไรครับ

5 Likes

ปลูกกี่เดือนแล้วคะ ใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้าง

เจอตัวแมงอะไรในต้นไหมครับ

ที่มันตายเพราะเรารักมันมากเกินไป มันแฉะตาย
1.รากขาดอากาศ
2. รากเน่าเชื้อรุมเล่นงาน เช่นเชื้อไฟทอปธอรา
ที่ถูกช่วงทุเรียน ปูกใหม่ 3วันแรกให้น้ำทุกวัน ต่อไป3 -5วันครั้งช่วงไม่มีฝน
3พลางแสงให้กับต้นทุเรียน
4.ทุเรียนที่เหมาะแก่การปลูกสูง 50-75 เซนติเมตร
ต้นทุเรียนเล็กปลูกใหม่