+++ ขอคำปรึกษาปัญหาการปลูกไม้ประดับจากท่านผู้รู้ +++ปลูกต้นจันทร์หอม (ชื่อต้นไม้น่าถูก) ใบเป็นจุดเต็มต้น ทดลองฉีดพ่นด

+++ ขอคำปรึกษาปัญหาการปลูกไม้ประดับจากท่านผู้รู้ +++
ปลูกต้นจันทร์หอม (ชื่อต้นไม้น่าถูก) ใบเป็นจุดเต็มต้น
ทดลองฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช “ช้างดาซิม”
ไม่เห็นผล จึงขอคำปรึกษา โดยแนบรูปมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดูเหมือนจะลามไปอีกต้นแล้วครับ

ถ้าขาดธาตุแมกนีเซี่ยม ช่วยแนะนำด้วยว่าต้องแก้ไขอย่างไร…

1.เท่าที่เห็นต้นจันทร์ผาของท่านได้ใช้ยาฉีดพ่นแล้วอาการใบด่างไม่ยอมหาย ต้องดูใบที่แตกมาใหม่นะครับ
2.อาการน่าจะขาดธาตุรอง แม็กนีเซี่ยม
การแก้ไข
1ให้ปุ๋ยทางดิน 25-7-7+แคลเซียม-โบรอน+แม็กนีเซียมและสังกะสี
2.หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20-20+TE ก็ได้
ใบใหม่จะเขียวเข้ม
3.ลองยกออกแดดรำไรมากอีกหน่อย