ขึ้นฉ่าย ใบเป็นเชื้อราใช้อะไรดีคับเพื่อป้องกันโรค

ขึ้นฉ่าย ใบเป็นเชื้อราใช้อะไรดีคับเพื่อป้องกันโรค

1 Like

ขอดูรูปอาการที่เป็นปัญหา เพื่อจะได้วิเคราะห์และใช้สารที่ถูกต้องเหมาะสม