วิธีปลูกละมุดให้รอดต้องทำอย่างไรช่วยแนะนำด้วยค่ะปลูกทีไรตายหมด

วิธีปลูกละมุดให้รอดต้องทำอย่างไรช่วยแนะนำด้วยค่ะปลูกทีไรตายหมด

วิธีปลูกละมุดให้รอดต้องทำอย่างไรช่วยแนะนำด้วยค่ะปลูกทีไรตายหมด

การปลูกละมุดมาเลย์

1.พรวนดิน ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
2. ยกเนินหลังเต่าหรือยกโคกการเตรียมดิน เพื่อการระบายน้ำดี** ยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 2-เมตร ถ้าที่ลุ่ม ยกร่องกว้าง3-หรือ 4 เมตร ท้องกว้าง 1.5ลึก 1.0เมตร
4.กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 6X6,8X8 เมตร
5.การปลูกกิ่งตอนชำ โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0 กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจนท่วมระดับดินในถุงกล้าละมุดประมาณ 1 นิ้ว
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง ด้วยทางมะพร้าว หรือสแลนท์
7. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.หลังปลูกรดน้ำให้ชุ่มวันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
9.ปุ๋ย มีดังนี้
ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0+26.5CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ปริมาณ ครั้ง 200-กรัม /ต้น ปีละ 2 ครั้ง
9. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้ละมุดเตี้ยแผ่ มีความสูงไม่เกิน 3.0เมตร
10.ละมุดอายุประมาณ1.5-2ปีก็จะเริ่มออกผลแล้ว
ช่วงออกผลมี 2 ช่วงปลายฤดูหนาวประมาณ ธันวาคม -มกราคม
1.)การให้ปุ๋ยหลังเก็บผลแล้ว ตัดแต่งกิ่ง.ใส่ ปุ๋ยคอกเก่า+17-17-17+15-0-0 +26.5CaO+แคลเซี่ยม-โบรอนเพื่อบำรุงต้น
การดำเนินการเพื่อการออกผล
2) ก่อนออกดอก 8-24-24หรือ 12-24-12 หรือ 9-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี หลังให้ปุ๋ยละลายหมดแล้ว2-3ครั้งก็งดน้ำ7-10 วัน รอจนใบละมุดเหี่ยว สลด ต้นละมุดจะเริ่มแทงตาดอกให้เห็น ให้น้ำเต็มที่ ต่อเนื่อง2- 3 วัน ขณะเดียวกันให้ปุ๋ย 10-52-17+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสีหลังนั้น7-10วันละมุดจะแทงดอกมาให้เห็น ถ้าละมุดยังไม่แทงดอกให้เห็นให้พ่นปุ๋ย 10-52-17+แคลเซี่ยม-โบรอน ต่ออีก 2-3 ครั้งจนออกดอก
3)หลังดอกผสมแล้ว ให้ให้ปุ๋ยขยายขนาด 17-17-17+15-0-0+26.5 CaOหรือ25-7-7 +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
4)เมื่อ่ผลละมุดเริ่มโตเต็มที่ ให้ปุ๋ย 13-13-21หรือ 12-12-17+2Mg เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
5.ก่อนเก็บผลงดการให้น้ำ 10-15 วัน

2 Likes