ไม่ทราบว่าทุเรียนเป็นอะไรหรือป่าวครับปลายใบมันแห้งปลูกได้1เดือน

ไม่ทราบว่าทุเรียนเป็นอะไรหรือป่าวครับปลายใบมันแห้งปลูกได้1เดือน

2 Likes

ก็ โอเค นะคะ ปลายแห้งเล็กน้อยเพราะอากาศร้อน พืชดูดน้ำขึ้นมาไม่ทันการคายน้ำ ถ้ากล้วโรคแทรกซ้อน ก็เด็ดทิ้งไปก็ได้

3 Likes

ขอบคุณครับ