ขอคำแนะนำขุดสระปูผ้าใบหน่อยครับ มีข้อเสียอะไรบ้างครับ กรณีปลูกต้นไม้ยืนต้นใหล้สระรากจะไปทิ่มผ้าใบขาดมั้ยครับ

ขอคำแนะนำขุดสระปูผ้าใบหน่อยครับ มีข้อเสียอะไรบ้างครับ
กรณีปลูกต้นไม้ยืนต้นใหล้สระรากจะไปทิ่มผ้าใบขาดมั้ยครับ

1 Like

ปลูกห่างขอบสระหน่อยครับเพื่อป้องกันต้นไม้หักล้มเนื่องจากลมแรง ดินขอบสระก็เป็นดินก้นบ่อที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ อย่าลืมปรับปรุงก่อนปลูกนะครับ ถ้าสระที่ขุดเก็บน้ำไม่อยู่ค่อยตัดสินใจปูผ้าใบรองสระครับ

1 Like