ทุเรียนเป็นจุดเหลืองๆตามใบ เกิดจากอะไร แล้วใช้ยาตัวใหนดี

ทุเรียนเป็นจุดเหลืองๆตามใบ เกิดจากอะไร แล้วใช้ยาตัวใหนดี

1 Like

ต้องมีภาพประกอบ จุดเหลืองๆอาจเป็นเชื้อรา หรือแมลงปากดูด ถ้าวินิจฉัยผิด จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ