ในสวนทุเรียน เจอเพลี้ยตัวนี้ระบาดอยู่ พอแนะนำหน่อยครับว่าใช้อะไรได้บ้าง

ในสวนทุเรียน เจอเพลี้ยตัวนี้ระบาดอยู่ พอแนะนำหน่อยครับว่าใช้อะไรได้บ้าง

กลุ่มเพลี้ยกระโดด ไม่ใช่ศัตรูสำคัญของทุเรียน ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัด