การเตรียมดินปลูกกล้วย

การเตรียมดินปลูกกล้วย

1 Like

ลอกสูตรอาจารย์มนูมาให้นะครับ

1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7
7.กำหนดระยะ ขนาด2.5X2 เมตร ขุดหหหลุม 50X50X50เซนติเมตร
8.เตรียมหน่อพันธ์ุดีที่ให้ผลผลิตสูง ชุบด้วยยาฆ่าเชื้อราและแมลงหนอนไชเหง้า
9.ผสมหินฟอสเฟท 100-200 กรัม ปุ๋ยคอกเ่า 5 กิโลกรัมและดินหน้าลงในหลุม2/ 3หลุมวางหน่อกล้วยโดยหันแผลของเหง้าเข้าหหลังร่อง เพื่อให้เครือกล้วยหันออกจากร่องไปทางเดียวกันทั้งหมด แล้เติมดินให้เต็มหลุมแล้วกดดินให้พอแน่น หรือใช้เท้าเหยียบดินหน้าหลุมเบาๆพอแน่น
10.หลังกล้วยเริมแทงใบใหม่ ให้ปุ๋15-15-15 อัตรา 100-200กรัมต่อต้นโดยแบ่งใส่
ประมาณ 8เดือนออกดอกให้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 200 กรัม/ต้นระยะติดผลให้15-15-15อัตรา300กรัม/ต้น ช่วงเดือนท้ายก่อนเก็บ ให้ปุ๋ย 13-13-21อัตรา300กรัม/ต้น
หลังตัดปลีแล้ว ห่อผลให้ผิวสวย ด้วยถุงฟอยส์ หรือ ถุงสีฟ้า
11.และค้ำเครือกล้วย ป้องกันการหักคอ
12.ให้น้ำสม่ำเสมอ ขาดต้นจะแกร็น
13.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช
14.ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่โรคใบไหม้ ด้วงงวงไชเหง้า และต้น
15ปีต่อไปให้ย้ายที่ปลูกใหม่ จะทำให้ได้กล้วยเครือใหญ่และหวีใหญ่ตลอด

1 Like