ต้นเงาะค่ะพอมียอดออกมาแล้วดำค่ะอีกต้นมีใบด่าง อีกทำไงค่ะ

ต้นเงาะค่ะพอมียอดออกมาแล้วดำค่ะอีกต้นมีใบด่าง
อีกทำไงค่ะ

1 Like

ต้นเงาะค่ะพอมียอดออกมาแล้วดำค่ะอีกต้นมีใบด่างอีกทำไงค่ะ

เงาะท่านขาดธาตุอาหารรองนะครับ ให็ฉีดพ่นธาตุรอง/เสริม หรือ ปุ๋ยใบ 20-20-20+TE

ใบด่างขาวเกิดจากได้รับสารเคมีบางอย่างในดินมากเกินไป เช่น สารกำจัดแมลง ปุ๋ยเคมี รดน้ำให้ถี่ขึ้นใช้กรดฮิวมิคผสมน้ำรดโคนต้นจะฟื้นตัวเร็วขึ้น