มีแมลงปีกแข็งมาเกาะที่ต้นฟักจะกำจัดแบบใดคะ

มีแมลงปีกแข็งมาเกาะที่ต้นฟักจะกำจัดแบบใดคะ

เห็นลางๆแต่เดาว่าน่าจะเป็นพวกด้วงหรือเปล่าคะ