แมลงกัดกินใบ กินต้น พันธุ์มะเขือพวงต้องทำไงคะ

แมลงกัดกินใบ กินต้น พันธุ์มะเขือพวงต้องทำไงคะ

แมลงที่กัดกินใบมีทั้งหนอนผีเสื้อ หรือด้วง กัดใบตอนกลางคืน ด้วงเต่าแตง ด้วงเต่ามะเขือ ถ้ามีรูปถ่ายจะวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น

การจัดการด้วงเต่าแตง และด้วงเต่ามะเขือ
1.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
2.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวต์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้