ลำไยใหม่ลูกเท่าหัวไม้ขีดใช้ปุ๋ยอะไรถึงจะดี

ลำไยใหม่ลูกเท่าหัวไม้ขีดใช้ปุ๋ยอะไรถึงจะดี

ตัวท้ายไปเลยครับ ปุ๋ยเน้นตัวท้ายจะช่วยบำรุงผล เช่น 13-13-21 หรือ 14-14-21 ครับ

1 Like