หลินลับแล กับ หมอนทอง อันไหนดูแลยากกว่าครับ

หลินลับแล กับ หมอนทอง
อันไหนดูแลยากกว่าครับ

น่าจะไม่ต่างกันมากค่ะ ทุเรียนดูแลยากทุกพันธุ์น้องว่า 555