หวัดดีครับขอเรียนปรึกษาครับผักแว่นที่เกิดในนาข้าวมีเป็นจำนวนมากจะถอนก็ไม่ไหวใช้อะไรกำจัดจึงจะได้ผลครับ

หวัดดีครับขอเรียนปรึกษาครับผักแว่นที่เกิดในนาข้าวมีเป็นจำนวนมากจะถอนก็ไม่ไหวใช้อะไรกำจัดจึงจะได้ผลครับ

1 Like

ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับ มีรูปไหมครับ เพราะถ้าข้าวโตมากก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้ยาครับ