มียาตัวไหนบ้างที่ป้องกันตะขาบแดงบ้างครับ

มียาตัวไหนบ้างที่ป้องกันตะขาบแดงบ้างครับ

10 Likes

ลองใช้เกลือเข้มข้นมากๆผสมน้ำฉีดให้ถูกตัว

2 Likes

ที่จริงตะเข็บมีประโยชน์ช่วยย่อยซากพืช หากจำเป็นต้องกำจัดใช้สารพ่นให้ถูกตัว เช่น กลุ่ม2ฟิโพรนิล กลุ่ม3ไบเฟนทริน เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน

1 Like