อยากรู้ว่าพื้นที่บ้านซำม่วงตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกอะไรดีครับ

อยากรู้ว่าพื้นที่บ้านซำม่วงตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกอะไรดีครับ

4 Likes

อยากรู้ว่าพื้นที่บ้านซำม่วงตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกอะไรดีครับ

พืชไม้ผลที่เหมาะสม คือมะม่วงมะม่วงส่งออก มะขามหวานพันธ์ุศรีชมพู