เงาะปีนี้ ออกเต็มต้น แต่โดนลมพายุที่ผ่านมาไปครึ่งหนึ่งเป็นบางต้น @อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สนใจติดต่อพูดคุยได้สมาชิกทุกท่าน

เงาะปีนี้ ออกเต็มต้น แต่โดนลมพายุที่ผ่านมาไปครึ่งหนึ่งเป็นบางต้น @อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สนใจติดต่อพูดคุยได้สมาชิกทุกท่าน

3 Likes