ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ..เป็นอยุ่1ต้น. เป็นอะไรคะจะรอดไหม ต้องแก้อย่างไร ยังไม่ได้ลงปลูก

ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ…เป็นอยุ่1ต้น. เป็นอะไรคะจะรอดไหม ต้องแก้อย่างไร ยังไม่ได้ลงปลูก

2 Likes

ไม่แน่ใจว่าเพลี้ยลงตอนใบอ่อนหรือป่าว แต่ไม่น่าใช่ขาดธาตุเพราะไม่มีอาการสีใบเปลี่ยนร่วมด้วย

ทั้งต้นเหลือใบอยุ่แค่นี้ค่ะ. กิ่งอื่นเหี่ยวแห้งตัดทิ้งหมดแล้ว.ไมรู้จะรอดไหม

ใบขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะสังกะสีและมีเพลี้ยไก่แจ้ทำลายตอนแตกใบอ่อน ระยาวแก้ที่ดินตรวจวัด phดิน หรือนดินไปวิเคราะ์ ปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะ์

ขอบคุณค่ะ