อันนี้ไม่เกี่ยวกับพืดค่ะ แต่หนูคิดว่าที่อยู่ด้วยกันต้องใครเคยเห็นบ้างค่ะ จุดดำๆๆที่เห็นเป็นของปีก่อนค่ะอันนี้อันใหม่คาะ

อันนี้ไม่เกี่ยวกับพืดค่ะ แต่หนูคิดว่าที่อยู่ด้วยกันต้องใครเคยเห็นบ้างค่ะ จุดดำๆๆที่เห็นเป็นของปีก่อนค่ะอันนี้อันใหม่คาะ ต้องไงค่ะถึงจะหายค่ะ

1 Like