เลี้ยงเป็ดไข่ ยังไง ให้ออกไข่ตลอด ครับ

เลี้ยงเป็ดไข่ ยังไง ให้ออกไข่ตลอด ครับ