อยากปลูกสวนป่าครับ มีที่อยู่ขอนแก่น เมืองพล 20 ไร่(เดิมเป็นที่นา) ตอนนี้ขุดบ่อน้ำแล้ว ยังไม่ล้อมรั้ว รอรับกล้าไม้กลางเดื

อยากปลูกสวนป่าครับ มีที่อยู่ขอนแก่น เมืองพล 20 ไร่(เดิมเป็นที่นา) ตอนนี้ขุดบ่อน้ำแล้ว ยังไม่ล้อมรั้ว รอรับกล้าไม้กลางเดือนหน้า มีพะยูง ประดู่ มะค่าผมควรเดินหน้าต่อไปยังไงดีครับ

พะยูง จะมีราคาสูงมากๆ รอ งลงมาเป็นมะค่า ประดู่

1 Like