โรคเชื้อราโคนพืชเน่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

โรคเชื้อราโคนพืชเน่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

พืชอะไร ถ่ายรูปอาการเหี่ยวของต้น และที่โคนต้น
เพราะอาการเน่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ