กำลังจะรื้อถอนต้นมะขาม และปรับหน้าดินใหม่ ที่เดิมเป็นเนิน มีหินใต้ดินและปลวกเยอะ ขุดบ่อแต่เก็บน้ำไม่อยู่ 1 สระ ที่ดินอย

กำลังจะรื้อถอนต้นมะขาม และปรับหน้าดินใหม่
ที่เดิมเป็นเนิน มีหินใต้ดินและปลวกเยอะ ขุดบ่อแต่เก็บน้ำไม่อยู่ 1 สระ ที่ดินอยู่ติดกับลำธารที่น้ำแห้งในหน้าแล้ง
ขอคำแนะนำวิธีปรับปรุงดิน และการปลูกพืชแบบเกษตรยั่งยืนด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้านะคะ

1 Like

ไม่ยากครับ ปรับที่แล้วปลูกปอเทืองและไถกลบเมื่ออกดอกได้50%เพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสดครับสระน้ำถ้าเก็บน้ำไม่อยู่อาจจะต้องปูพื้นด้วยพลาสติคแบบที่เค้าปูบ่อกุ้งกันก็ได้ครับ

1 Like

ขอบคุณค่ะ