การให้น้ำพริกช่วงติดผลกำลังจะเก็บผลผลิตควรให้กี่รอบครับและช่วงไหนดีที่สุดผู้รู้แนะนำหน่อยครับ

การให้น้ำพริกช่วงติดผลกำลังจะเก็บผลผลิตควรให้กี่รอบครับและช่วงไหนดีที่สุดผู้รู้แนะนำหน่อยครับ