ปลูกพืชผักสวนครัว ควรใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับ เช่น กวางตุ้ง คะน้ายอด ครับ

ปลูกพืชผักสวนครัว ควรใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับ เช่น กวางตุ้ง คะน้ายอด ครับ

9 Likes

กวางตุ้ง รองพื้นด้วย 20-10-10 25-30 กก./ไร่ หลังถอนแยกใส่20-10-10 25-30 กก./ไร่ + 46-0-0 10-20 กก./ไร่

2 Likes

ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับ

ยินดีครับ มาแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้กันได้นะครับ

1 Like

ขอสูตรปุ๋ยกวางตุ้งดอกหน่อยครับ ตอนนี้ใบจริงเริ่มจะผลิใบแล้ว ขอบคุณครับ

ลองสูตรนี้ครับ รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ย 15-15-15 10 กก./ไร่ หลังปลูกแล้ว 1-2 อาทิตย์ ให้ใส่ปปุ๋ยคอก 3-5 ตัน/ไร่
หรือปุ๋ย 12-6-6 35 กก./ไร่ อาจให้ด้วยการหว่านหรือผสมน้ำรด

ปลูกพืชผักสวนครัว ควรใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับ เช่น กวางตุ้ง คะน้ายอด ครับ

การปลูกผัก กวางตุ้ง คะน้ายอด **
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดินกรณีทำเป็นแปลงใหญ่เชิงการค้า
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน ประมาณ 15-30วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 1-2 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.50 เมตร ระหว่างร่อง50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกทั้งลดปัญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
4.1กำหนดระยะ25X25 เซนติเมตร
4.2 การปลูก โดยการหว่านหรือเพาะเมล็ด แล้วย้ายกล้าปลูกเมื่อกล้ามีใบจริงแล้วอายุ15-20วัน
4.3 อาจใช้เมล็ดหว่านแต่สิ้นเปลืองเมล็ดกรณีปลูกทานเอง
4.3.1กรณีหว่านเมล็ด ประมาณ 15วันถอนแยกให้เหลือระยะ25X25เซนติเมตร
5.ให้ปุ๋ย
5.1กรณีหว่านเมล็ดหลังมีใบจริงอายุ7-10 วันใส่ยูเรีย โดยผสมยูเรีย 30กรัมหรือ1ช้อนแกง /น้ำ20ลิตรใส่บัวรดทางราก หรือฉีดทางใบ
หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 25-7-7, 12-8-8 หรือ 20-11-11 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้เติบโตแข็งแรงดี**
6.การให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ควรให้สม่ำเสมออย่าให้แฉะ
7.ปัจจัยโรคและแมลงมีค่อนข้างน้อยทีสำคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้ หนอนใยกะหล่ำ
8.ประมาณ 45วันก็สามรถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

ปลูกพืชผักสวนครัว ควรใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับ เช่น กวางตุ้ง คะน้ายอด ครับ

การปลูกผัก กวางตุ้ง คะน้ายอด **
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดินกรณีทำเป็นแปลงใหญ่เชิงการค้า
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน ประมาณ 15-30วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 1-2 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.50 เมตร ระหว่างร่อง50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกทั้งลดปัญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
4.1กำหนดระยะ25X25 เซนติเมตร
4.2 การปลูก โดยการหว่านหรือเพาะเมล็ด แล้วย้ายกล้าปลูกเมื่อกล้ามีใบจริงแล้วอายุ15-20วัน
4.3 อาจใช้เมล็ดหว่านแต่สิ้นเปลืองเมล็ดกรณีปลูกทานเอง
4.3.1กรณีหว่านเมล็ด ประมาณ 15วันถอนแยกให้เหลือระยะ25X25เซนติเมตร
5.ให้ปุ๋ย
5.1กรณีหว่านเมล็ดหลังมีใบจริงอายุ7-10 วันใส่ยูเรีย โดยผสมยูเรีย 30กรัมหรือ1ช้อนแกง /น้ำ20ลิตรใส่บัวรดทางราก หรือฉีดทางใบ
หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 25-7-7, 12-8-8 หรือ 20-11-11 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้เติบโตแข็งแรงดี
6.การให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ควรให้สม่ำเสมออย่าให้แฉะ
7.ปัจจัยโรคและแมลงมีค่อนข้างน้อยทีสำคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้ หนอนใยกะหล่ำ
8.ประมาณ 45วันก็สามรถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

1 Like

ที่บ้านใช้ปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากไข่ และใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนคะ ผักกรอบ ดินร่วนซุยดีคะ