อยากวางแผนผังที่นามีนายุ6ไร่ช่วยแนะนำหน่อยคะ

อยากวางแผนผังที่นามีนายุ6ไร่ช่วยแนะนำหน่อยคะ

1 Like

วาดแปลนที่ดินมาดูหน่อยครับ หน้ากว้างxยาวเท่าไหร่ ถนนอยู่ทางไหน ที่ดินสูงไปหาต่ำทางทิศไหน