ต้นอะไรคะ ใบสวย มัน เชฟต้นดีคะ อยู่ใต้ต้นมังคุดที่บ้าน จะฟันทิ้ง หรือ ขุดมาเลี้ยงดีคะ

ต้นอะไรคะ ใบสวย มัน เชฟต้นดีคะ อยู่ใต้ต้นมังคุดที่บ้าน จะฟันทิ้ง หรือ ขุดมาเลี้ยงดีคะ

1 Like