ยางพาราเปิดกรีดมา4ปีแล้ว ผลผลิตลดลงมาก ทั้งที่ดูแลเหมือนเดิม สาเหตุเพราะอะไรครับ

ยางพาราเปิดกรีดมา4ปีแล้ว ผลผลิตลดลงมาก​ ทั้งที่ดูแล​เหมือน​เดิม​ สาเหตุ​เพราะ​อะไรครับ

2 Likes

ปลูกพันธุ์อะไร​ ใส่ปุ๋ยสูตรไหน​ อัตราต่อไร่​และสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรครับ

1 Like

การที่น้ำยางออกมาน้อยนั้น ขึ้นการดูแล
1.การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพดิน และใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์
การจัดการปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก10-15 กิโลกรัม/ต้น/ปี ส่วนปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปีแบ่งใส่ 2 ครั้งหรือตามค่าวิเคราะห์ ต้นฝนและปลายฝน
2. การจัดการน้ำให้อย่างเหมาะสม ถ้าแล้งขาดน้ำ น้ำยางก็ลดลง
4.อย่าหักโหมเร่งความถี่ในการกรีดยางมากเกินไป
5 การกรีดตามหลักวิชาการกำหนด และรักษาหน้ากรีดอย่าให้แห้งหรือตาย

ปลูกแถวไหน น้ำถึงไหม ภาคใต้ช่วงนี้ฝนตก พอมีน้ำบ้าง