ผมจะปลูกพริกในเนื้อที่3งานจะใช้ต้นพริกกี่ต้นครับ

ผมจะปลูกพริกในเนื้อที่3งานจะใช้ต้นพริกกี่ต้นครับ

6 Likes

ผมแนะนำว่าควรหาระยะการปลูกกว้างยาวที่เหมาะสมเพื่อความเจริญงอกงามแล้วค่อยคำควณตามสูตรพื้นที่4เหลี่ยมครับ

ขอบคุณครับ

พริกขี้หนู ถ้าปลูก1x1.5เมตร สามงานจะได้ประมาณ 2,400 ต้น