ผมขอรู้เรี่องมันก_ศ_80หนอย่นครับ

ผมขอรู้เรี่องมันก_ศ_80หนอย่นครับ

3 Likes

แป้งเฉลี่ย 27.3% แตกกิ่งน้อยและลำต้นต่อนข้างจะตรง ทำให้สะดวกต่อการตัดเก็บท่อนพันธุ์และปลูกได้ถี่มากขึ้น อายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 10 เดือน