มีที่ดิน1งาปลูกอะไรดีค่ะ

มีที่ดิน1งาปลูกอะไรดีค่ะ

2 Likes

ปลูกผักดีกว่า ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง กู๋ช่าย มะเขือยาว

1 Like

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก