ขอคลังความรู้ ล็องก็อง ด้วยครับ

ขอคลังความรู้​ ล็องก็อง​ ด้วยครับ

1 Like

ตอนนี้ลองกองไม่อยู่ใน 5พืชหลักของไม้ผล เลยยังไม่มีคลังความรู้ ลองดูข้อมูลจากไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่น มังคุด ทุเรียน ถ้ายังไม่พบข้อมูลที่ต้องการ ก็สามารถสอบถามมาเป็นเฉพาะได้เลยครับ