ทุเรียนเล็ก ต้องใช้ไม้ดามไหมครับ พอดี รู้สึกใบกับลำต้นไม่สมดุลกัน มันหนักใบ เวลาลมพัดก็ต้านลม ถ้าดาม ก็กลัวมันจ

ทุเรียนเล็ก​ ต้องใช้ไม้ดามไหมครับ​ พอดี​ รู้สึกใบกับลำต้นไม่สมดุลกัน​ มันหนักใบ​ เวลาลมพัดก็ต้านลม​
ถ้าดาม​ ก็กลัวมันจะถูกับไม้ดามจนเกิดแผล​ (ทุเรียน​ 2​ เดือน)​

ทุเรียนเล็ก​ ต้องใช้ไม้ดามไหมครับ​ พอดี​ รู้สึกใบกับลำต้นไม่สมดุลกัน​ มันหนักใบ​ เวลาลมพัดก็ต้านลม
ถ้าดาม​ ก็กลัวมันจะถูกับไม้ดามจนเกิดแผล​ (ทุเรียน​ 2​ เดือน)​

ควรปักไม้ดามไปเรื่อยๆจนกว่าต้นจะแข็งแรง

2 Likes