อยากทราบว่า ยาฆ่าแมลงแบบเย็นกับแบบร้อนแตกต่างกันยังไง ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันตรงไหน

อยากทราบว่า ยาฆ่าแมลงแบบเย็นกับแบบร้อนแตกต่างกันยังไง ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันตรงไหน

ยาร้อน ยาเย็น

1 Like