ใบองุ่นมีจุดสีเขียวอ่อนๆเป็นจุดๆใช่เพลี้ยมั้ยครับ

ใบองุ่นมีจุดสีเขียวอ่อนๆเป็นจุดๆใช่เพลี้ยมั้ยครับ

3 Likes

ภาพไม่ชัด อาจเป็นได้ทั้งราสนิม หรือแมลง ลองโหลดแอปแว่นขยายมาถ่ายจะขยายได้ชัดเจนมาก

1 Like

ตัวอย่างที่ใช้แอปแว่นขยายถ่ายจากตัวหนังสือเล็กอ่านไม่ได้ ขยายขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้แว่น

แบบนี้นะครับ

เป็นอาการของโรคราสนิม
แนวทางจัดการ
๑.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งกิ่งที่ป็นโรค เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒.ในแหล่งปลูกที่พบปัญหาโรคนี้เสมอๆ ในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

1 Like

ขอบคุณครับ