ดินที่ปลูกทุเทียนชายเขาดินออกแดงร่วน อยู่จ.ราชบุรี ต.ปากกกวาง

ดินที่ปลูกทุเทียนชายเขาดินออกแดงร่วน
อยู่จ.ราชบุรี ต.ปากกกวาง

1 Like

9*9เมตร ครับ