ปลูกส้มโอติดผลแล้ว แต่ส้มโอไม่หวานเลย จืดสนิทเป็นเพราะอะไรครับ

ปลูกส้มโอติดผลแล้ว แต่ส้มโอไม่หวานเลย จืดสนิทเป็นเพราะอะไรครับ

1 Like

ปลูกส้มโอติดผลแล้ว แต่ส้มโอไม่หวานเลย จืดสนิทเป็นเพราะอะไรครับ
1.ส้มต้องรับแสงแดดอย่างเต็มที่6-8 ชั่วโมง/วัน
2.ประมาณ เดือน5ให้ปุ๋ยทางดิน 13-13-21หรือ 12-12-17+2Mg ทางดิน
3 หรือให้ทางใบ0-42-56 หรือ 0-0-60 และเสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี