ต้นมะม่วงโทรม เกิดจากอะไรครับมีวิธีการดูแลรักษายังไงครับ

ต้นมะม่วงโทรม เกิดจากอะไรครับมีวิธีการดูแลรักษายังไงครับ

4 Likes

ต้นมะม่วงโทรม เกิดจากอะไรครับมีวิธีการดูแลรักษายังไงครับ
1.ไม่แน่ใจว่าเคยทำสารนอกฤดูมาก่อนหรือป่าว
2.ตัดแต่งกิ่ง
3.ฟื้นฟูรากกระตุ้นการแตกใบอ่อน
1)ทำความสะอาดโคนทุเรียนโดยคราดเอาใบแห้งออก ถอนและกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออก
2)โดยใส่สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตรผสมปุ๋ย 30-20-10 อัตรา 300-500 กรัม ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทุกๆ 7 วันจำนวน 3 ครั้ง
3) ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรา 3-4 กิโลกรัม/ต้นผสมกับ 30-0-0จำนวน 1กิโลกรัมหรือ 15-0-0 คลุกเคล้ากันแล้วหว่านลงดินใต้ทรงพุ่มห่างจากโคน 50-70 เซนติเมตร
4.ให้น้ำตามทันที
5.รอการแตกใบอ่อนใหม่

1 Like