ปลูกเมร็ดขนุนนำมาเสียบยอดต้นต่อจำปาดะได้ไหมครับ? ผลออกมาจะเป็นยังไงหรอครับ

ปลูกเมร็ดขนุนนำมาเสียบยอดต้นต่อจำปาดะได้ไหมครับ? ผลออกมาจะเป็นยังไงหรอครับ

5 Likes

ปลูกเมร็ดขนุนนำมาเสียบยอดต้นต่อจำปาดะได้ไหมครับ? ผลออกมาจะเป็นยังไงหรอครับ
ได้ครับ ผลที่ออกมาเหมือนยอดแม่พันธ์ุที่นำมาเปลี่ยนคือเป็น จำปาดะแหระครับ

2 Likes

ขอบคุณครับ😍