ปลูกมังคุดดว้ยเมล็ดกี่ปีถึงจะมีลูกครับ

ปลูกมังคุดดว้ยเมล็ดกี่ปีถึงจะมีลูกครับ

3 Likes

ประมาณ 5-7 ปีแหระครับ เอาต้นเสียบยอด 2-3ปี แถมต้นเตี้ยอีกด้วย เก็บผลง่าย