สวัสดีครับ มีใครปลูกกล้วยนาก บ้างไหมครับ ขอคำแนะนำเรื่องการปลูกครับ ว่าแตกต่างจากกล้วยน้ำว้าอย่างไรครับ

สวัสดีครับ มีใครปลูกกล้วยนาก บ้างไหมครับ ขอคำแนะนำเรื่องการปลูกครับ ว่าแตกต่างจากกล้วยน้ำว้าอย่างไรครับ