ขอถามผู้รู้หน่อยครับว่าทำไมผักบุ้งจีนโตไม่เท่ากันในแปลงเดียวกันครับ

ขอถามผู้รู้หน่อยครับว่าทำไมผักบุ้งจีนโตไม่เท่ากันในแปลงเดียวกันครับ

การที่พืชในแปลงเดียวกันโตไม่เท่ากัน พอจะอนุมานได้ว่า
๑. สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่สม่ำเสมอ
๒. จุดที่พืชไม่ค่อยโตนั้นอาจะเป็นหลุมกว่าบริเวณอื่น น้ำท่วมขัง