มัน2เดือนครับ

มัน2เดือนครับ https://stream.mux.com/hBlUOLlgXsq8YS5v02xFQ8JHbjHG5XFzXtOEGE8vkiUU.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/9z1ne4e7og.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=DKchSTQyEUN5ug006Z0202med8mHcZdK02PT89PDy6JLjrA