ใครมีต้นส้มธนาธรบ้างคะอยากได้คะ

ใครมีต้นส้มธนาธรบ้างคะอยากได้คะ

ใครมีต้นส้มธนาธรบ้างคะอยากได้คะ

ทำไมไม่ติดต่อเข้าที่ เชียงใหม่ธนาธรการเกษตร จำกัดเลยล่ะ เขามีพันธ์ุส้มมากมายนะครับ

1 Like