ทำไมผลพุทราดูเหมือนไม่สมบรูณ์โตช้า

ทำไมผลพุทราดูเหมือนไม่สมบรูณ์โตช้า

ได้ให้น้ำให้ปุ๋ยอะไรไปบ้างคับ ต้นกี่ปีแล้ว มีรูปด้วยจะดีคับ