ส้มโอทำยังใงถึงจะมีลุกดก

ส้มโอทำยังใงถึงจะมีลุกดก

2 Likes

ปกติใส่ปุ๋ยอะไรครับ

1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพดิน ด้วยปูนขาวหรือปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์
2.ใส่ปุ่ยคอกขี้ไก่แกลบเก่า 15-30 กก./ต้น
3.บำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยวด้วย ปุ๋ยเคมี 16-16-16 อัตรา1.5- 3.0กิโลกรัม/ต้น
4.ช่วงปลายฤดูฝน ให้ใส่ปุ๋ย 8-24-24 อัตรา 1.5-2.0 กิโลกรัมต่อไร่
5.ช่วงฤดูแล้งงดการให้น้ำ จนใบเริ่มเหลืองร่วง ให้ขึ้นน้ำ ส้มก็ออกดอก
6. การป้องกันกำจัดศัตรูส้ม เพลี้ยไฟ หนอนกัดกินดอก ไรแดง เพลี้ยแป้ง
7.การให้ปุ๋ยเคมี ช่วงขยวยผล ใช้ปุ๋ย15-15-15 และ13-13-21 พัฒนาคุณภาพผลช่วงสัปดาห์ 25


3 Likes