พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในประเทศไทย

พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในประเทศไทย

2 Likes

น่าจะเกือบล้านไร่แล้วครับ เพิ่งเข้าไปดูในเว็บมาเมื่อวันก่อน